ÇEVRE VİZYONU

 

Yılmaz Ulusoy Holding A.Ş., insanlık için olumlu her türlü ilerlemenin bir parçası ve destekleyicisi olmayı hedeflemektedir. Gelişmeyi olduğu kadar, sürdürülebilirliği de hesaba katan Yılmaz Ulusoy Holding A.Ş.,

 

Tüm ekonomik ve toplumsal faaliyetlerinde çevresel önceliklerin gözetilmesini,

Sosyal sorumluluk projelerini çevrenin korunmasına ilişkin vizyon doğrultusunda yürütmeyi,

Çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte, tüm toplumun çevresel farkındalığını artırmayı,

Tüm holding faaliyetlerinin çevresel etkilerini en alt düzeye indirmek için Ar-Ge çalışmaları yapmayı,

Çevre ile ilgili kanuni düzenlemelere saygılı olmayı ve bu konulardaki çalışmalara katkıda bulunmayı kendine ilke edinmiştir.

 

Yılmaz Ulusoy Holding, bu doğrultuda, özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği konularının üzerinde durmakta ve gelecek kuşakların temiz bir dünyada yaşaması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme taahhüdünde bulunmaktadır.

 

Bu ilkeler doğrultusunda, Yılmaz Ulusoy’un Doğan Kitap Yayınları’ndan çıkan “Önemsiyorum Öneriyorum” kitabının tüm geliri TEMA Vakfı’na bağışlanmıştır. Bu gelirle ilk etapta Tekirdağ’da 4 bin ağaçlık Yılmaz Ulusoy Hatıra Ormanı kurulmuştur. Şile yolu üzerinde oluşturulan yeni Yılmaz Ulusoy Hatıra Ormanı’na da 2011 yılı sonu itibariyle 12 bin ağaç dikilmiştir.