ENERJİ

 

Yeni yatırım ve atılımlara imza atmayı kendine ilke edinen Yılmaz Ulusoy Holding A.Ş., 2008 yılında Türkiye enerji sektöründe yatırım yapma kararı almıştır. Bu doğrultuda holding, enerji üretim sektöründe yeni iş fırsatlarını değerlendirmek ve ülkemizin elektrik arz güvenliğine katkıda bulunmak üzere 2009–2015 yılları arasında 100 MW yenilenebilir enerji portföyü oluşturmak üzere organize olmuştur.

 

Enerji sektöründe kaliteli ve güvenilir enerji tedarikçisi ihtiyacını öngören Yılmaz Ulusoy Holding A.Ş., bu ihtiyacı karşılamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak üzere holding bünyesinde hızla portföy oluşturma çalışmalarını başlatmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim santralleri kurmak ve işletmek üzere 5 yıl içerisinde 100 milyon USD yatırım yapılması planlamaktadır.

 

Yatırım planları doğrultusunda oluşturulan 100 MW üretim santrali portföyünün, havayı ve suyu kirletmeyen rüzgâr ve su santrallerinden oluşması planlanmaktadır.

 

Enerji üretim portföyünün geliştirilmesi amacıyla şirket merkezinde yerli ve uluslararası uzmanların oluşturduğu AR-GE bölümü, elektrik sektöründeki özelleştirmelerin yanı sıra güneş santralleri kurulması gibi pek çok yeni yatırım olanaklarını ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir.

 

Kurulacak enerji santrallerinde yerli ve yenilenebilir kaynaklardan çevreye uyumlu, güvenli, kaliteli, sürdürülebilir şekilde üretilecek elektrik, ikili anlaşmalar yolu ile serbest piyasada veya piyasa mali uzlaştırma merkezi (PMUM) bünyesinde tüketicilerin kullanımına sunulacaktır.

 

Yenilenebilir enerji santrallerinde, temiz enerji üretileceği için ilgili uluslararası kuruluşlardan karbon sertifikaları alınacak ve bu sayede sürdürülebilir bir dünya için çevresel duyarlılığı olan sosyal sorumluluk sahibi yerel ve global firmaların karbon salınımı denkleştirme süreçlerine de önemli bir katkıda bulunulacaktır.

 

Grubun ilk enerji yatırımı, Karadeniz bölgesinde, Trabzon ilinde bulunan ve 2011 Aralık ayında işletmeye alınan Vizara Hidroelektrik Santrali’dir.